Skip to main content
test
Timlärare i huvudsyssla i historia o samhällslära - Lohjan kaupunki

Lojo stad anställer en vikarie för lärare i historia och samhällslära vid Virkby gymnasium för 15.8.2022-31.1.2023.
Du får möjlighet att undervisa även i andra ämnen, samt att undervisa i åk 7-9.

Behörighetskraven enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98) (http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986). Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan.

Lönen fastställs enligt UKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuer hålls genast då ansökningstiden gått ut.

Mer information ges av:
Charlotta Wallenius, tf rektor 0443740160
Kristian Walls, tf biträdande rektor 0443745494

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 9.8.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-253-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Virkby gymnasium
Adress: Klockargränden 2, 08700 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb