Timlärare i huvudsyssla inom byggnadsbranschen - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Vi söker dig med god teoretisk och framförallt praktiskt kunnande inom byggnadsbranschen.
Vi värdesätter kunnande och erfarenhet av anläggningar
Av de sökande önskar vi förutom formell behörighet också goda kunskaper i inom ämnet samt bred
erfarenhet från arbetslivet, uppdaterad branschkännedom och datorvana. Vi värdesätter flexibilitet
och samarbetsförmåga samt förväntar oss ett aktivt deltagande i branschens utveckling.
Vi förutsätter att du är väl förtrogen med den nya yrkesutbildningen och har erfarenhet av
undervisning och handledning av studerande i olika lärmiljöer enligt den personliga
utvecklingsplanen.
Behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor (986/1998). Anställningsvillkor enligt UKTA
del C bilaga 1.
Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör
den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Läs mer

http://www.sofuk.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Utbildningschef Kenneth Sundlin
tfn 050-562 16 90
kenneth.sundlin@yrkesakademin.fi

Lär dig mer om oss

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Yrkesakademin i Österbotten
Adress: Yrkesakademin i Österbotten, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st

Rekommenderade jobb