test

Beskrivning av jobbet: Timlärare i huvudsyssla i geografi och biologi anställs till Mattlidens gymnasium.

Skolans namn och adress: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2022.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i geografi och biologi för gymnasiet

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Vi förutsätter utmärkta kommunikativa färdigheter i svenska, digital kompetens samt goda samarbetsfärdigheter och beredskap att jobba i lärarteam.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter erfarenhet av att ha undervisat i hälsokunskap, erfarenhet av att ha fungerat som grupphandledare samt medverkan i skolprojekt utanför den egna ämnesundervisningen.

Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser med olika delar av huvudstadsregionen. Under läsåret 2022-2023 omfattar gymnasiet knappt 700 studerande, av vilka ca 150 är IB-studerande, som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

http://www.mattliden.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Susanne Björkstén, susanne.bjorksten@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Skolorna och gymnasiet, Mattlidens gymnasium

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Mattliden 1, 02230 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb