Timlärare i huvudsyssla/musik - Vasa stad

Timlärare i huvudsyssla/musik - Vasa stad

Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en timlärare i huvudsyssla i musik till Merenkurkun koulu.

Vi söker en inspirerande, mångsidig och samarbetsvillig timlärare i huvudsyssla i musik till vår arbetsgemenskap. Merenkurkun koulu är en högstadieskola med ca 350 elever där det utöver finskspråkiga klasser finns en språkbadslinje på svenska samt en engelskspråkig linje.

Vi värdesätter sökanden som utöver kunskaper och färdigheter i musik samt grunderna i bandinstrument både vill och kan undervisa i tillvalskurser enligt den nya läroplanen, exempelvis kursen i musikteknologi och bandkursen. Vi önskar att den som väljs till uppgiften även har erfarenhet av och intresse för att handleda skolans bandklubbar.

Erfarenhet av undervisning i ljudåtergivning och användning av ljudanläggning samt en rejäl kompetens inom informations- och kommunikationstekniken, exempelvis i samband med inspelning/ljudsättning samt användning av redigeringsprogram, räknas som merit.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Rektor Minna Vuorinen tfn. 06 325 3330

Bildningssektor / Merenkurkun koulu
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren