Timlärare i huvudsyssla / Nummen koulu - Vasa stad

Timlärare i huvudsyssla / Nummen koulu - Vasa stad

Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en timlärare i huvudsyssla (övergångsklass) för tiden 1.8.2019-31.7.2020 till Nummen koulu. Eleverna har invandrarbakgrund.

Behörighetskravet är behörighet som S2-lärare (lärare i finska som andraspråk) eller behörighet som klasslärare (studier i finska språket räknas som en merit).

Vi förutsätter erfarenhet av arbete med barn som har invandrarbakgrund.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Rektor Kai Luoma tfn. 040-582 8300

Bildningssektor/ Nummen koulu
Adress: Vasa stad, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren