Timlärare i matematik och fysik - Karleby stad

Timlärare i matematik och fysik - Karleby stad

Svenskspråkiga undervisningstjänster i Karleby stad söker en timlärare i huvudsyssla i matematik och fysik för den grundläggande utbildningen med placering på Donnerska skolan. Tjänsten besätts för läsåret 2019-2020. Tjänsten bör sökas senast 24.5.2019 via www.kuntarekry.fi. Ansökan kan även inlämnas till Karleby stad, bildningscentralen, tf. utbildnings- och ungdomsdirektör, Strandgatan 16, 67100 Karleby.

Behörigheten bestäms enligt § 2 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) och av sökande förutsätts utmärkta kunskaper i svenska. Lönesättning enligt UKTA. De som kallas till intervju ombeds ta med examens- och arbetsintyg i original och kopia av dem.

Tjänsten besätts med 4 månaders prövotid. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa straffregisterutdrag (504/2002).

Läs mer

http://www.kokkola.fi

tf. utbildnings- och ungdomsdirektör Ronnie Djupsund, tfn 040 8065 000, och rektor Kaj Holmbäck vid Donnerska skolan, tfn 044 7809 671

Karleby stad, bildningscentralen, svenskspråkiga undervisningstjänster
Adress: Karleby

Havsnära Karleby som är centralort i landskapet Mellersta Österbotten
är en tvåspråkig stad som växer och utvecklas. Karleby erbjuder sina invånare
många högklassiga alternativ för boende, ett brett urval av bastjänster,
goda kommunikationer och utmärkta möjligheter till fritidsaktiviteter.

Mer om arbetsgivaren