Timlärare i matematiska ämnen, gymnasium, tidsbestämd, Mattlidens gymnasium - Esbo stad

Mattlidens gymnasium lediganslår en tidsbestämd tjänst som timlärare i huvudsyssla i matematiska ämnen. Undervisningstimmarna består av gymnasietimmar i främst matematik men även möjligen i kemi/fysik. Vid behov ingår undervisningstimmar även på den engelskspråkiga IB-linjen.


Skolans namn och adress: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1, 02230 Esbo.

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar 25.1.2021 eller enligt överenskommelse.


Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet för gymnasiet i två av de följande tre ämnena: matematik, kemi, fysik

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.


Vi förutsätter kommunikativa färdigheter, goda IKT-kunskaper och samarbetsförmåga. Dessutom förutsätter vi beredskap att medverka i ett ämnesövergripande lärarteam.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.


Vi värdesätter goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och erfarenhet av gymnasieundervisning.


Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca. 600 studerande av vilka ca. 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.mattliden.fi/

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: rektor Saana Ruotsala, saana.ruotsala@esbo.fi

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Skolorna och gymnasiet, Mattlidens gymnasium
Adress: Mattliden 1, 02230 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!