Timlärare i musik och slöjd till Kimo skola och Centrumskolan - Vörå kommun

Timlärare i musik och slöjd till Kimo skola och Centrumskolan - Vörå kommun

En timlärare i musik och slöjd kombinerat med tutorverksamhet till Kimo skola 6 h/vecka och Centrumskolan 6 h/vecka och tutorsverksamhet 4 h/vecka, totalt 16 h/vecka, för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Behörighetsvillkor enligt förordning 14.12.1998/986.

Före tillträde skall straffregisterutdrag och läkarintyg uppvisas.

Lön enligt UKTA.

Prövotid 6 månader.

Förfrågningar kan göras till Kimo skolas rektor, Christel Blomqvist tel. 045874 0154 eller Centrumskolans rektor, Göran Backman tel. 0500 132 096.

Betygskopior som bekräftar behörighet skall bifogas.

Vi önskar elektroniska ansökningar via www.kuntarekry.fi . Ansökan bör vara hos oss senast 20.5.2019 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Förfrågningar kan göras till Kimo skolas rektor, Christel Blomqvist tel. 045874 0154 eller Centrumskolans rektor, Göran Backman tel. 0500 132 096.

Vörå kommun
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.
Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.
Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Mer om arbetsgivaren