Timlärare i studiehandledning, timlärare i bisyssla, gymnasium - Esbo stad

Timlärare i studiehandledning, timlärare i bisyssla, gymnasium - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Mattlidens gymnasium lediganslår en tidsbestämd tjänst som timlärare i bisyssla i studiehandledning. Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca 560 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate. Denna tjänst omfattar studiehandledning enbart på den svenskspråkiga allmänna gymnasielinjen. Tjänsten är en bisysslatjänst (ca. 50%) men kan möjligen byggas upp till en huvudsysslatjänst i kombination med ett annat ämne.Tjänsteförhållandet: augusti 2019 - 31.7.2020
Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i studiehandledning för gymnasiet.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi starka muntliga samt skriftliga färdigheter i svenska, goda muntliga färdigheter i engelska samt goda IKT-kunskaper och digital kompetens. Vi förutsätter även kommunikativa färdigheter och vilja till samarbete med ämneslärare och administration samt beredskap att sitta med i en arbetsgrupp och axla ansvar för något av de i skolans vardag förekommande övriga uppgifterna.
Vi värdesätter erfarenhet som elev/studiehandledare och förkunskaper i förvaltningsprogrammen Primus, Kurre och Wilma.

Läs mer

http://www.mattliden.fi/

  • Mattlidens gymnasium
  • Jobb
  • esp-3-672-19
  • UKTA Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal
  • 18.4.2019 - 29.4.2019 15:45
  • EsboNyland

Rektor Saana Ruotsala 043 825 8628 fornamn.efternamn@esbo.fi

Mattlidens gymnasium
Adress: Mattliden 1, Esbo

Mer om arbetsgivaren