Timlärare i tillsvidareanställning - Larsmo kommun

Timlärare i tillsvidareanställning fr.o.m. 1.8.2021, placering vid Holm skola.

Av tjänsteinnehavaren förutsätts den behörighet som föreskrivs i lagstiftningen, men dessutom ett grundmurat kunnande som pedagog.
Vi förutsätter att du som person har god samarbetsförmåga, förmåga att se eleven, helhetssyn och intresse för nyskapande.
Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevers olika lärstilar och anpassar undervisningen till dem.
Vi förväntar oss också att du är ansvarstagande samt kan arbeta i arbetslag och bygga upp mänskliga relationer.
Information och kontakt till vårdnadshavarna skall vara en naturlig del av ditt arbete.
Vi förutsätter även att du är förtrogen med modern teknik som används i undervisningen.
Vi värdesätter att du har ett intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete.

I tjänsten ingår skyldighet att undervisa i slöjd, i första hand teknisk slöjd.

Behörighetskrav enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 14.12.1998/986.
Sökande bör bereda sig på att genomgå intervju, samt vid behov, att hålla provlektion.

Den valda bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft. Prövotiden är 6 månader.

Ansökan via Kuntarekry senast måndagen den 1.3.2021, kl. 15.00.

Mer om arbetsgivaren

Rektor vid Holm skola Gerd Rosenberg, 06-7857269, 050-5300375, gerd.rosenberg@edu.larsmo.fi

Larsmo kommun
Adress: Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto

Larsmo är 365 öar livskraft! En skärgårdskommun kommun med ca 5 500 invånare i Österbotten. Vi vill erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kommuninvånare. Som arbetsgivare vill vi att vår personal skall vara kunnig, motiverad och må bra i sitt arbete samt känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs.