Timlärare inom klassundervisning - Nykarleby stad

Timlärare inom klassundervisning för läsåret 2021-2022 , placering i Zachariasskolan

Vi söker dig som har den behörighet som föreskrivs i lagstiftningen (F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986), och som dessutom är en person med yrkeskunnighet, pedagogisk kompetens och intresse av att undervisa i musik.

Vi förutsätter att du som person är ansvarstagande, uppskattar att arbeta i lag såväl som självständigt. Du är en ledare för eleverna och respekterar, motiverar och uppmuntrar dem i deras arbete. Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevernas olika lärstilar och anpassar din undervisning för att ge eleverna en optimal möjlighet till utveckling. Information och kontakt till vårdnadshavarna är en naturlig del av ditt veckoarbete. Du använder IT som ett naturligt verktyg i såväl undervisning som i det övriga arbetet.
I rollen som klasslärare är du en god och engagerad relationsbyggare (lärare-elev) som skapar ett positivt och inkluderande arbetsklimat som gynnar elevens inlärning och skolgång.


Läs mer

https://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-och-utbildning/skolor/zachariasskolan

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Zachariasskolans rektor Mikale Fröjdö tel.050-5147110 eller via e-post
mikael.frojdo@nykarleby.fi
Bildningsdirektör Teresia Tötterman-Engström tel.050 4433 575 eller via e-post teresia.totterman-engstrom@nykarleby.fi

Lär dig mer om oss

Nykarleby stad, bildningsavdelningen

http://www.nykarleby.fi Av tradition förknippas Nykarleby med bildning, utbildning och undervisning. Det arvet vill vi förvalta väl. I vår strävan att erbjuda eleverna en god och trygg inlärningsmiljö satsar vi på ändamålsenliga undervisningsgrupper och fortbildning för lärarna. Vi är en lärande organisation som arbetar med utveckling och framförhållning med betoning på en enhetlig lärstig.


Adress: Topeliusesplanaden 7, 66900 Uusikaarlepyy

Rekommenderade jobb