Timlärare med klassläraruppgifter - Keravan kaupunki

Timlärare med klassläraruppgifter - Keravan kaupunki

Sökes en ordinarie timlärare med klassläraruppgifter till Svenskbacka skola i Kervo.

Svenskbacka skola är en svensk språköskola. Skolan har startat sin verksamhet 2011. Undervisning i årskurserna 1-6. Målet i all vår verksamhet är elevdelaktighet. Skolans vardag skall utvecklas i den nya läroplanens anda till flexibla lärmiljöer där inlärningen sker i en process som anknyter elevens kunnande från tidigare kunskaper och färdigheter till att inhämta nytt lärostoff som bygger på det inlärda. Målet är att eleven utvecklas att se sig själv som en aktiv och engagerad del i sin inlärningsprocess. Skolan är öppen, uppmuntrande, lugn och positiv.

Vi söker en lärare med intresse och kunnande för att uppfylla dessa mål fr.o.m. 7.1.2020.

Behörighetsvillkor enligt förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisnings väsendet (986/98). Innan utnämningen bekräftas ska den som anställs uppvisa läkarintyg over sin lämplighet för tjänsten och ett straffregisterutdrag (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personen som arbetar med barn 504/2002 ). Lön betalas enligt "Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal"

Läs mer

http://www.kerava.fi

Mer om arbetsgivaren

Taina Tuominen, Svenskbacka skola, tlf. 040 318 4226 (taina.tuominen@kerava.fi)

Kervo stad, Uppfostran och utbildning
Adress: Kervo

Kervo är en trivsam stad med ca. 36 000 invånare. Vi erbjuder bra service. I vår verksamhet är vi modiga och moderna. Det är lätt att komma till Kervo på jobb eftersom Kervo är en del av huvudstadsregionens HRT-område.