Timlärare med klassläraruppgifter - Borgå stad

Timlärare med klassläraruppgifter - Borgå stad

Är du nyfiken, öppen och motiverad? Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön i den tvåspråkiga staden Borgå, då är du den lärare vi söker!

Borgå stads svenska utbildningstjänster, Strömborgska skolan söker en timlärare med klassläraruppgifter i "Flexen-åk 9", som är en så kallad JOPO-klass för tiden 1.11.2019-31.1.2020. Detta läsår studerar sex elever flexibelt och gruppen är en välfungerande, motiverad grupp. Därför söker vi en engagerad lärare som vill vara med och jobba för att eleverna skall uppnå sina mål för ett gott avgångsbetyg. Vi kan anpassa antalet undervisningslektioner till 16 eller högst 24 timmar/vecka beroende på den sökandes önskemål. Det är sannolikt att vikariatet förlängs till läsårets slut.

Examensbetygen som visar behörigheten (klasslärare) ska uppvisas i samband med en eventuell intervju. Straffregisterutdrag (504/2002) bör uppvisas innan tjänsten tillträds.

Skicka din ansökan senast 24.10.2019 före kl. 15 via Sök nu länken

Läs mer

http://www.borga.fi/skolor-och-studier

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger rektor för Strömborgska skolan Carola Wiksten tfn 040 350 7011, carola.wiksten@porvoo.fi.

Strömborgska skolan
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!