TIMLÄRARE MED KLASSLÄRARUPPGIFTER - Kristinestad

Svenska utbildningsväsendet ledigförklarar en tjänst som

TIMLÄRARE MED KLASSLÄRARUPPGIFTER

Ansökningstiden förlängs till 1.8.2021. Tidigare ansökningar tas i beaktande.

Svensk utbildningsväsendet i Kristinestad lediganslår en tjänst som timlärare med klassläraruppgifter för tiden 1.8.2021 till 31.7.2022. Behörighet för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Lön enligt UKTA.

Vi önskar att du är intresserad av att utveckla undervisningen. Intresse för samarbete med finska skola ses som en fördel. Vi förutsätter att du har erfarenhet av digitala hjälpmedel och inlärningsplattformar.
Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan ska bifogas CV och kopior av behörighetsintyg. Innan valet fastställs ska den som blir vald inlämna ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen 504/2002. Ansökningshandlingar är offentliga. Den som kallas till intervju ska uppvisa examensintyg i original. Handlingarna returneras inte. Prövotiden på 6 månader kan tillämpas.

Ansökningstiden utgår 1.8.2021 kl 16.00.

Kontaktuppgifter:
bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-5565733 maarit.soderlund@krs.fi


Kristinestad
Bildningsdirektör

Läs mer

http://www.kristinestad.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-5565733 maarit.soderlund@krs.fi
Kristinestads skolas rektor Åsa Sandgärds 040-7516880

Lär dig mer om oss

Svenska utbildningsväsendet i Kristinestad

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristiinankaupunki

Rekommenderade jobb