Timlärare med specialklassläraruppgifter (1086) - Loviisan kaupunki

Timlärare med specialklassläraruppgifter (1086) - Loviisan kaupunki

Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 15 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare.

Lovisa stad lediganslår en ordinarie timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter, 16 vt, med placering i Generalshagens skola fr.o.m. 01.08.2019.

Generalshagens skola är belägen i Lovisa centrum, nära naturområden med rekreationsmöjligheter. Skolan har idag ca 230 barn och elever i årskurserna f-6 med tre förskolegrupper, 11 basgrupper inom allmänundervisning, tre grupper med klassbunden specialundervisning samt en grupp med elever som läser enligt verksamhetsområden Skolan är en uppsamlande skola för regionens elever med behov av klassbunden specialundervisning. I skolans regi fungerar även förskolebarnens för- och eftermiddagsvård samt elevernas för- och eftermiddagsverksamhet.

Du som specialklasslärare arbetar i arbetslag. Som specialklasslärare arbetar du huvudsakligen i smågrupp och som kompanjonslärare. Du ska vara flexibel, samarbetsvillig, innovativ och öppen för nya pedagogiska lösningar. Du bör ha ett varierande pedagogiskt grepp- du ska arbeta för integrering och inkludering. Du ingår i skolans specialpedagogiska team och är med i stadens specialpedagogiska utvecklingsarbete. Du har i ditt arbete många olika samarbetspartner- du måste kunna lyssna men ändå våga framföra din åsikt. Kontakten med hemmen är av stor vikt. Vi erbjuder dig ett mångkunnigt kollegium och i vår arbetsgemenskap delar du med dig av ditt kunnande och har möjlighet till att utveckla dig professionellt.

Skolans motto: En god grund idag, imorgon och i framtiden. Trivs vi så lyckas vi!

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet. Eventuella bilagor i pappersformat kan även inlämnas till Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd, PB 77, 07901 LOVISA.

Godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Ansökningshandlingar är offentliga. Handlingarna returneras inte. Prövotiden är 6 månader.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Tilläggsuppgifter ger rektor Lotta Juslin, 044 0555 340, lotta.juslin@edu.loviisa.fi

Generalshagens skola
Adress: Lovisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Mer om arbetsgivaren