Timlärarvikariat i finska - Vasa stad

Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk anställer en vikarierande timlärare i finska för hela vårterminen 7.1. - 5.6.2021, med eventuell förlängning på hösten 2021.

Finskaläraren undervisar såväl A-, B- och Mofi -läroplan på Vasa gymnasium, aftonläroverk och kombigrupper på Yrkesakademin.

Behörighetsvillkor är gymnasiebehörighet för undervining i det andra inhemska språket.

Vi förutsätter:
. goda samarbetsmöjligheter med hela lärarteamet
. IT-kunskaper för att kunna undervisa via distansplattformr och
beredskap att lära sig ny teknik
- positiv attityd att jobba med ungdomar

Vi värdesätter positiv attityd att jobba med alla ungdomar och även att utveckla sina egna kunskaper inom underviningen samt IT.

Vi erbjuder heltidsarbete för hela vårterminen i skola som bl.a. betjänar hela landet via distansverksamhten på Aftis.

Prövotiden är en månad.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 45 - 46.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren
  • Bildningssektor / Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk
  • JobbVisstidsanställningHeltidsarbete
  • VSA905-02-205-20
  • 7.1.2021
  • Lönesättning enligt UKTA
  • 12.10.2020 - 30.10.2020 15:00
  • VasaÖsterbotten

Rektor Anne Levonen tfn. 0405666301
anne.levonen(at)edu.vaasa.fi

Bildningssektor / Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.