Tjänst som ansvarsläkare, hemvården - Kirkkonummen kunta

Tjänst som ansvarsläkare, hemvården - Kirkkonummen kunta

Välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätts kommun söker en ansvarsläkare för hemvården till en ordinarie tjänst.

Ansvarsläkaren arbetar inom välfärdstjänster för de äldre med fokus på hemvården. Hemvården har utvecklats så att den smidigare tjänar kommuninvånarna, och till vårt team söker vi nu en läkare till en ny tjänst för att fortsätta utvecklingsarbetet och dela med sig medicinskt kunnande. I Kyrkslätt finns det cirka 300 personer inom regelbunden hemvård. Dessutom samarbetar ansvarsläkaren med läkare inom tjänsterna för de äldre och med läkare inom mottagningsverksamheten. Inom tjänsterna för de äldre verkar en minnespoliklinik med två minnesskötare och en geriatriker.

Behörighetskraven för tjänsten: Specialläkares rättigheter inom för uppgiften lämpligt område. Förtrogenhet med de äldre och hemvården räknas som merit.

Lönen utgår enligt det lokala läkaravtalet.

Arbetet börjar 1.10.2019 eller enligt separat överenskommelse

Ansökningar med bilagor ska lämnas elektroniskt senast 2.8.2019 före kl. 12.00 via www.kuntarekry.fi (jobbnyckel 242152)

Läs mer

http://www.kirkkonummi.fi

Chefen för resultatområdet välfärdstjänster för äldre Gun-Lis Wollsten, tfn 050 577 4785
ledande överläkare Kaija Hannula, tfn 050-376 9930
Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Välfärdstjänster för de äldre, hemservice
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren