Tjänst som byggnadsinspektör - Kirkkonummen kunta

Tjänst som byggnadsinspektör - Kirkkonummen kunta

En tjänst som byggnadsinspektör ledigförklaras inom samhällstekniska sektorn i Kyrkslätts kommun.

Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandet och den byggda miljöns kvalitet. Främjande av elektronisk tillståndspraxis och arkivering hör till hela personalens uppgifter.

I arbetet ingår byggnadsinspektörens myndighetsuppgifter; tillståndsprövning, rådgivning och handledning i tillståndsärenden som omfattas av inspektörens självständiga beslutanderätt och myndighetssyner som hänför sig till besluten samt övriga tillsynsåtgärder. Skötsel av tjänsten förutsätter användning av egen bil.

Behörighetskrav för tjänsten är för uppgiften lämplig högskoleexamen inom husbyggnadsbranschen eller behörighet som avses i övergångsbestämmelsen. Dessutom ska sökanden ha tillräcklig erfarenhet av byggnadsplanering och uppgifter gällande utförande av byggarbeten (4 och 108 § MBF), kännedom om byggbestämmelser och goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska samt nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

Vi uppskattar tidigare erfarenhet av byggnadstillsynsuppgifter, ett utvecklande arbetsgrepp, goda interaktions- och samarbetsfärdigheter samt god kundbetjäningsförmåga, initiativrikedom, IT-kunskap, förmåga att arbeta systematiskt samt förmåga att sköta uppgifter självständigt.

Vi erbjuder möjligheten att vara med och utveckla byggandet i en växande kommun, ett nära arbetsklimat i en liten organisation och en stabil arbetsgivares förmåner. Kyrkslätt har flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete.

Arbetsvillkoren och lönesättningen för tjänsten fastställs enligt kommunernas tekniska tjänsteavtal. Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 215,20 euro. Därtill betalas yrkestillägg och ett personligt tillägg efter prövotiden. Under prövotiden kan man eventuellt betala rekryteringstillägg. Den slutliga lönen med tillägg är ungefär 3 400-3 950 euro. Arbetstid 36,45 h/vecka.

Personen som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex (6) månader.
Arbetet börjar 2.9.2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökningar med löneanspråk ska i första hand lämnas in elektroniskt via länken www.kommunrekry.fi senast 8.8.2019 kl. 12.00. (jobbnyckel 241496).

Läs mer

http://www.kirkkonummi.fi

Mer information ger ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, tfn 040-525 6690

Samhällstekniska sektorn, Byggnadstillsyn och myndighetsuppgifter
Adress: Ervastvägen 2, 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren