Tjänst som lärare i musikpedagogik för småbarn - Vasa stad

Tjänst som lärare i musikpedagogik för småbarn - Vasa stad

Vasa stad söker en lärare i musikpedagogik för småbarn till Kuula-institutet fr.o.m. 1.8.2019.

Behörigheten fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 14.12.1998/986.

För tjänsten förutsätts
- erfarenhet av arbete som lärare i musikpedagogik för småbarn
- lämpliga mångsidiga färdigheter i instrumental- och musikpedagogik i en föränderlig verksamhetsmiljö
- tillräckliga digitala kunskaper och iver att lära sig mer
- de färdigheter i musicerande som förutsätts på lektionerna
- en positiv inställning till och vilja att sätta sig in i nya undervisningsmetoder

Som merit räknar vi
- högskoleexamen i musik
- studier i musikrytmik
- kvalifikationer att kunna undervisa även i något annat ämne i Kuula-institutet

De viktigaste uppgifterna
- undervisning i enlighet med läroplanen
- koordinering av undervisningen i musikpedagogik för småbarn
- utvecklande av läroanstaltens verksamhet tillsammans med den övriga personalen
- övriga uppgifter som arbetsgivaren fastställer

Lönen fastställs enligt UKTA.

Den som valts till tjänsten ska innan valet fastställs lämna in ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt visa upp ett straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen inom 30 dagar från delfåendet av valbeslutet.

Prövotiden för tjänsten är sex månader.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Rektor Tomas Hollström, tomas.hollstrom(at)vaasa.fi, tfn. 040 554 5004
Biträdande rektor Helena Tiainen, helena.tiainen(at)vaasa.fi, tfn. 040 575 0223

Bildningssektor/Kuula-opisto
Adress: Vasa, Vasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren