Tjänst som lektor i sång - Vasa stad

Tjänst som lektor i sång - Vasa stad

Vasa stad söker en lektor i sång till Kuula-institutet fr.o.m. 1.8.2019.

Behörigheten fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 14.12.1998/986, utbildningskrav högskoleexamen i musik med sång som huvudämne.

För tjänsten förutsätts
- tidigare erfarenhet av undervisning i solosång och gruppsång, t.ex. ensemble- och körsångsundervisning
- lämpliga mångsidiga färdigheter i musik och musikpedagogik i en föränderlig verksamhetsmiljö
- tillräckliga digitala kunskaper och iver att lära sig mer
- de ackompanjemangsfärdigheter på piano som lektioner i sång förutsätter
- en positiv inställning till och vilja att sätta sig in i olika sånggenrer

Som merit räknar vi
- utbildning inom musikteater-/operabranschen
- mångsidiga språkkunskaper

De viktigaste uppgifterna
- Sångundervisning enligt läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning, tonvikt på klassisk sång.
- skötsel av uppgifterna som ämnesansvarig i sång
- utvecklande av läroanstaltens verksamhet tillsammans med den övriga personalen
- övriga uppgifter som arbetsgivaren fastställer

Lönen fastställs enligt UKTA.

Den som valts till tjänsten ska innan valet fastställs lämna in ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt visa upp ett straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen inom 30 dagar från delfåendet av valbeslutet.

Prövotiden är sex månader.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Rektor Tomas Hollström, tomas.hollstrom(at)vaasa.fi, tfn. 040 554 5004
Biträdande rektor Helena Tiainen, helena.tiainen(at)vaasa.fi, tfn. 040 575 0223

Bildningssektor/Kuula-opisto
Adress: Vasa, Vasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren