Tjänst som socialarbetare inom invandrararbetet - Kirkkonummen kunta

I teamet för invandrartjänsterna i Kyrkslätt finns en ledig ordinarie tjänst som socialarbetare från och med 14.9.2020. Tjänsten ledigförklaras på nytt och de som sökte tjänsten tidigare tas automatiskt i beaktande.

Inom invandrartjänsterna utför man mångprofessionellt integrationsarbete med personer med flyktingbakgrund som flyttat till Kyrkslätt. Teamet för invandrararbete hör till arbetsenheten för vuxensocialarbete. Teamet för invandrartjänster har ansvar för tjänsterna för kommuninvånare i alla åldrar som omfattas av lagen om främjande av integration.

Till invandrararbetsteamet hör 3 socialhandledare och en socialarbetare.

Verksamhetsstället för invandrartjänsterna ligger i Kyrkslätts kommunhus, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Varje anställd inom invandrarteamet har ett eget arbetsrum.

Behörighetskrav: Behörighet enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).
Uppgiften erbjuder möjlighet till självständigt arbete och aktivt teamarbete. Du kan påverka ditt eget arbete, få kompletterande utbildning i invandrararbete och vid behov arbeta på distans.

God förmåga att samarbeta och bilda nätverk, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, engelska och andra språk samt förmåga att arbeta i ett mångprofessionellt team i takt med att verksamhetsmiljön ständigt förändras är till nytta i utförandet av uppgiften. Vi försöker alltid utveckla och effektivera integrationstjänsterna i kommunen. Arbetsuppgifterna kräver snabb förmåga att bedöma och fatta beslut samt beredskap inför krisarbete.

Vi uppskattar erfarenhet av integrationsarbete. Vi anser att det är viktigt med klientcentrering av tjänsterna, förebyggande verksamhetssätt och mångprofessionellt arbete. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.

Personalförmåner är rekryteringstillägg 150 €/mån. efter prövotiden på sex månader för en period på sex månader till behöriga socialarbetare, och till behöriga socialarbetare som anställs i kommunen kan betalas ett tidigarelagt arbetserfarenhetstillägg. Det tidigarelagda arbetserfarenhetstillägget som beviljas på detta sätt faller bort då personen beviljas motsvarande tillägg som samlats in på basis av arbetserfarenhet.

Andra personalförmåner är företagshälsovård, yrkesmässig arbetshandledning och arbetsgivarens stöd för motion som hobby.

Kyrkslätt hör till Helsingforsregionens trafiks (HRT) tariffområde, och arbetsplatsen ligger 100 meter från tåg- och busstationen. Vi erbjuder vid behov en varm bilplats i kommunhusets parkeringshall. Vi hjälper vid behov att hitta en bostad.

Uppgiftsrelaterad lön: 3 437,41 €/mån.

Avtalsområde: AKTA Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet

Arbetstid: 38 h 15 min/vecka

Skicka din ansökan med Kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut 4.9.2020 kl. 12.00.

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information om uppgiften ges av chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040-7561411, e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, Socialtjänster
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.