Tjänsten som ledande socialarbetare - Sjundeå kommun

Ansökningstiden är förlängd.
Vi söker en yrkeskunnig och positiv person till tjänsten som ledande socialarbetare vid Sjundeås socialservice fr.o.m. 20.4.2020 eller enligt överenskommelse, PERUSTLTK 143/2020.

Till den ledande socialarbetarens uppgifter ingår främst ledandet av klientarbete, utvecklandet av verksamheten samt att tidvis fungera som stöd och arbetspar till socialarbetarna inom det integrerade socialarbetet. Resultatområdet innefattar socialarbete för vuxen-, barn och familje- samt handikappservice. Ledande socialarbetaren vikarierar enligt kommunens förvaltningsstadga socialservicechefen. Stöd i arbetsuppgifterna fås av den trevliga arbetsgruppen och chefen, genom goda möjligheter till utbildning, arbetshandledning och företagshälsovård.

Från och med den 1.1.2018 övergick grannkommunen Ingås socialservice till att vara underställd grundtrygghetsnämnden i Sjundeå. Detta innebär att verksamhetsområdet innefattar så väl Sjundeå som Ingå kommun. Arbetet är rörligt, så körkort och användning av egen bil är nödvändigt.

Kompetenskrav
Kompetenskraven för en socialarbetare följer lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad
personal inom socialvården (817/2015). Ledarskapsutbildning ser vi som fördel.

Arbetserfarenhet som uppgiften förutsätter
Vi värdesätter god kunskap och arbetserfarenhet från det sociala området, kunskap och erfarenhet av ledarskap, positiv attityd, beredskap att sköta varierande uppgifter samt intresse för att utveckla verksamheten tillsammans med vårt kunniga arbetsteam. Kunskap i båda inhemska språken är meriterande.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Den valda ska innan mottagandet av tjänsten uppvisa ett av företagshälsovården utfärdat godtag-bart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i straffregisterlagen. Lönen och arbetstidsformen enligt AKTA. I tjänsten tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter om tjänsten fås av socialservicechef Karin Heerman, tfn 044 386 1245, e-post:
karin.heerman@siuntio.fi

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen, Sosialsevicens resultatområde
Adress: Puistopolku 1, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbets-miljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckel-tjänster i Sjundeå.