Skip to main content
test
TKI-asiantuntija - Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n vesilaboratorio tarjoaa tutkimus- ja tuotekehityspalveluita vesialan toimijoille. Erityisinä kohderyhminä ovat vesi-intensiivinen teollisuus, vesihuoltosektori, sekä vesialalle uusia ratkaisuja kehittävät innovatiiviset PK-yritykset ja teknologiatoimittajat. Savonian vesilaboratorio on osa Kuopio Water Cluster -kokonaisuutta (www.kuopiowatercluster.com).

Savonia-ammattikorkeakoulu oy hakee motivoitunutta ja kehittymishaluista TKI-asiantuntijaa Vedenkäsittelyteknologiat -painopistealueen tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin määräaikaiseen tehtävään 31.12.2025 saakka. TKI-asiantuntijana olet aktiivisesti mukana toteuttamassa vedenkäsittelyteknologioihin sekä talteenottoprosesseihin liittyvää uusinta kehitystyötä yhteistoiminnassa eri tutkimuslaitosten ja alalla toimivien yritysten kanssa. Tehtäväsi liittyy läheisesti myös Kuopio Water Clusterin puitteissa tehtävään verkostoyhteistyöhön. Osallistut aktiivisessa roolissa sekä kansallisten että kansainvälisten vedenkäsittelyyn ja talteenottoprosesseihin liittyvien tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden toteutukseen. Tehtävänkuva sisältää sekä asiantuntijana toimimista, että myös projektipäällikön tehtäviä soveltuvissa hankkeissa. Osallistut myös aktiivisesti uusien hankkeiden suunnitteluun ja rahoitusten hakuun, sekä suoraan yritysasiakkaille toteutettaviin testaus- ja tuotekehitysprojekteihin.

Käytössäsi ovat Suomen mittakaavassa ainutlaatuiset testaus- ja pilotointivalmiudet uusien vesialan innovaatioiden kehittämiseen ja testaamiseen niin laboratorio-olosuhteissa kuin kentälläkin todellisissa käyttöympäristöissä. Toimintaasi tukee vesiklusterin laaja-alainen asiantuntijajoukko, jolla on mittava kokemus vesialan haasteiden ratkaisemisesta, haastavien tuotekehitysprojektien sekä kenttäpilotointien toteutuksesta, sekä tavoitteellisesta yhteistyöstä niin yritysasiakkaiden kuin tutkimuslaitostenkin kanssa. Työpanoksellasi vaikutat uusien vesialan innovaatioiden menestyksekkääseen tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen yhdessä alalla toimivien yritysten kanssa.

TKI-asiantuntijana työskentelet Savonian ympäristötekniikan TK-päällikön alaisuudessa osana Vesiturvallisuus-vahvuusalan Vedenkäsittelyteknologiat -painopistealuetta. Vesiturvallisuus -vahvuusalan osaamisen painopisteitä ovat Vedenkäsittelyteknologiat sekä Älykkäät vesihuollon ratkaisut (Smart Water). Lähityökavereinasi toimivat edellä mainittujen painopistealueiden TKI-asiantuntijat sekä tutkimus- ja testausinsinöörit.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- ylempää korkeakoulututkintoa (YAMK, DI tai vastaava)
- muutaman vuoden työkokemusta vastaavalta alalta
- stressinsietokykyä
- positiivista asennetta ja sujuvia sosiaalisia taitoja toimia verkostoissa
- kyvykkyyttä ratkoa käytännön haasteita tekniikan avulla
- aikatauluihin sidottua tavoitteellista toimintaa
- matkustusvalmiutta
- kykyä raportoida työn tuloksista asiakkaille ja muille sidosryhmille
- hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista ilmaisua
- näytöt rahoitusten onnistuneesta hakemisesta katsotaan eduksi

Aikaisempi työkokemus vedenkäsittelyteknologioiden kehitystehtävistä ja/tai alan TKI-toimintojen parista, sekä hyvät kommunikointi- ja verkostoitumistaidot katsotaan eduksi.

Työ alkaa 2.5.2023 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Sivistystyönantajat, Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Tehtävän täyttö edellyttää vielä tämän position rahoituksen varmistumista, joka selviää arviolta huhtikuuhun 2023 mennessä.

Hakuaika tehtävään päättyy 24.3.2023 klo 16.00. Hae tehtävää lähettämällä sähköinen hakemus Kuntarekry -palvelun (www.kuntarekry.fi) kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.savonia.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tutkimus- ja kehityspäällikkö Eero Antikainen, puh. 044 785 6325, Eero.Antikainen@savonia.fi

Lisätietoja

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Haluatko olla osa rohkeaa, yhteisöllistä, luotettavaa ja vaikuttavaa työyhteisöä? Tervetuloa työskentelemään yhteen Suomen parhaista työpaikoista!

Me Savonia-ammattikorkeakoulussa olemme sitoutuneet henkilöstömme osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Seuraamme tarkkaan henkilöstötyytyväisyyttä, työntekijäkokemusta ja organisaatiomme yrityskulttuuria osallistumalla Great Place to Work® -instituutin Suomen Parhaat Työpaikat -tutkimukseen.

Haluamme olla Great Place to Workin hyvän työpaikan määritelmään mukainen: hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä.

Kampuksemme sijaitsevat kolmella elinvoimaisella paikkakunnalla Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.

Haluamme olla Suomen paras korkeakouluyhteisö - tule mukaamme tekemään unelmista uusia uria!


Osoite: Microkatu 1, 70201 Kuopio

Rekommenderade jobb