Toimintaterapeutteja kotikuntoutukseen

Vahvistamme kotiin vietäviä palveluita ja palkkaamme lisää työntekijöitä mahdollistamaan palveluiden kasvun. Haemme Kymsoten kotikuntoutuksen moniammatilliseen joukkoon kuutta uutta toimintaterapeuttia.

Toimintaterapeutin tehtävänä kotikuntoutuksessa on arvioida asiakkaan toimintakykyä arjen toimintaympäristöissä. Toimintaterapeutti suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden toimintaterapiaa heidän kotonaan tai kodinomaisessa ympäristössä. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen toimintaan. Työssä edellytetään toimintaterapian laaja-alaista osaamista, syvempi osaaminen riippuu tehtäväalueen sisällöstä.

Toimintaterapeutin työssä korostuu itsenäinen päätöksen teko ja ongelmanratkaisukyky. Toimintaterapeutin tulee arvioida potilaan tilanteeseen sopivien, näyttöön perustuvien toimintaterapiamenetelmien soveltuvuus. Ratkaisujen tuottaminen edellyttää oma-aloitteista analysointia, tiedonhankintaa sekä ratkaisuvaihtoehtojen tuottamista ja niiden vertailua. Työn hallinnan apuna on suuntaa-antavia toimintaohjeita. Tarvittaessa voi konsultoida kollegaa tai lääkäriä.

Työssä tarvitaan hyviä ohjaustaitoja sekä kykyä toimia toimintaterapian asiantuntijana moniammatillisissa tiimeissä. Lisäksi toimintaterapeutin tulee tuntea palvelujärjestelmä ja niitä ohjaavat lait.

Toimintaterapeutti vastaa itsenäisesti omien asiakkaidensa toimintaterapiasta.
Terapeutin tulee toimia vastuullisesti terapiatilanteissa ja antamissaan ohjeissa. Työn vaikutukset kohdistuvat kotona asuviin asiakkaisiin ja heidän lähipiiriinsä.
Toimintaterapia voi vaikuttaa oleellisesti asiakkaan mielekkääseen kotona toimimiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutin tutkinto. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Terapeuttien sijoittuminen kotikuntoutuksessa:
5 toimintaterapeuttia Kouvolan kotikuntoutukseen
1 toimintaterapeutti Kotkan kotikuntoutukseen

Työpisteen osoitteet:
Kouvola: Savonkatu 23, 45100 Kouvola
Kotka: Toivelinnankatu 2, 48600

Haastatteluja ja valintoja teemme jo hakuajan kuluessa.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Annika Takanen puh. 040 1991263 tai sähköpostilla annika.takanen@kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 45100 Kouvola

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.