Toimintaterapeutti - Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

Toimintaterapeutti - Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

Paimion-Sauvon terveyskeskus hakee toimintaterapeuttia määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 19.8. - 31.12.2019, mahdollisesti jatkuu 31.7.2020 asti.

Toimintaterapeutin tehtävänä on kasvu- ja kehitysiässä olevien lasten ja nuorten kehityksen ja kuntoutustarpeen arviointi toimintaterapeuttisesta näkökulmasta sekä yksilöllinen lasten ohjaus ja neuvonta. Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluvat myös ryhmätoiminta, toimintaterapian toteutus, apuvälinetarpeen arviointi, ohjaus ja seuranta, lapsen ja hänen lähiyhteisönsä ohjaus-, neuvonta- ja seurantakäynnit lapsen omassa arkiympäristössä. Lisäksi toimintaterapeutti kehittää yhteistyötä ja varmistaa kuntoutusprosessin onnistumista moniammatillisesti.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, asiakaslähtöistä ja kehittävää työskentelyotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta työskennellä moniammatillisessa työryhmässä. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus lasten toimintaterapioista sekä arviointi- ja ohjaustyöstä. Työ edellyttää jonkin verran myös oman auton käyttöä.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Valitulta edellytetään tartuntalaki 48§ mukainen rokotussuoja.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti.
Haastattelut pidetään 11.6.2019 iltapäivällä.

Läs mer

http://www.paimionsauvonterveyskeskus.fi/terveyskeskus

Johtava hoitaja Päivi Laaksonen p. 02 4746343

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä, Yksilön ja väestön perusterveydenhuolto, Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
Adress: Terveyskeskuksentie 1, 21530 Paimio

PAIMION-SAUVON KANSANTERVEYSKUNTAYHTYMÄ tuottaa omistajakuntiensa asukkailleen tilaamat perusterveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän väestöpohja on 13 600 asukasta. Kuntayhtymällä on pääterveysasema Paimion kaupungissa ja terveysasema Sauvon kunnassa. Palveluksessamme on noin 90 henkilöä.

Mer om arbetsgivaren