Toimintaterapeutti, tule meille töihin!

Oletko etsimämme innovatiivinen toimintaterapeutti ja haluat tulla kehittämään koti- ja omaishoidon kuntoutustoimintaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä?

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtävän ikääntyneiden kuntoutuksen parissa osana kotihoidon moniammatillista tiimiä. Työtehtävästä noin 50% on omaishoidon asiakkaiden ja omaishoitajien kanssa työskentelyä ja 50% kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutusohjelman suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Työtäsi teet yhteistyössä kotihoidon omahoitajien ja moniammatillisen tiimin kanssa. Toimintakyvyn arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa hyödynnämme RAI-järjestelmää.

Tehtävä edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta ikääntyvien henkilöiden toimintakyvyn tukemisesta kotiympäristössä ja kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä sekä asiakkaita että hoitajia ohjaten. Tehtävässä käytät itsenäistä harkintaa suunnitellessasi ja toteuttaessasi toimintaterapiakuntoutusta osana moniammatillisen tiimin toimintaa. Tehtävässä korostuvat ohjaamisen ja vuorovaikutuksen sekä innostavan tiimityön taidot. Huomaa, että tehtävä on uusi, joten sinulla on ainutkertainen mahdollisuus vaikuttaa tehtävänkuvasi rakentumiseen! Eräs strateginen painopistealueemme on lisäksi etäkuntoutuksen kehittäminen kotihoidossa.

Tehtävässä onnistuminen vaatii tiivistä yhteistyötä kotihoidon ja palveluohjausyksikön työntekijöiden sekä omaishoitajien kanssa. Tehtävässä vaaditaan ohjauksellista työtapaa, joustavuutta, hyvää paineensietokykyä ja positiivista otetta. Tehtävän tarkoituksena on tukea asiakkaiden kotona asumista. Käytämme ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa RAI-järjestelmää. Siksi toivommekin, että sinulla on siitä kokemusta tai olet motivoitunut perehtymään siihen.

Hallinnollisesti toimintaterapeutin tehtävä sijoittuu palvelusuhteen alkaessa Hoidon ja hoivan tulosalueelle, Kotiin annettavien palveluiden tulosyksikköön. Esimiehenä toimii Kotiin annettavien palveluiden tulosyksikköjohtaja Helena Mattila. Työ on päivätyötä.
Työpisteesi sijaitsee Raahessa, mutta toiminta-alueemme on koko hyvinvointikuntayhtymä (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki), joten tarvitset oman auton käyttöösi.

Kelpoisuusehtona toimintaterapeutin toimeen on sosiaali- ja terveysalan alempi korkeakoulututkinto (AMK) ja laillistettu ammattipätevyys.

Valmistauduthan esittämään henkilötodistuksen ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimien täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat Kotiin annettavien palvelujen tulosyksikköjohtaja Helena Mattila, puh. 040 135 8569 ja Hoidon ja hoivan tulosaluejohtaja Katriina Niemelä, puh. 044 439 4692. Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Suggested jobs