Skip to main content
test
Toimintaterapeutti, Fysio- ja toimintaterapia - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Meillä on avoinna toimintaterapeutin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä kotikuntoutuksessa

Asiakkaat ovat omassa kodissa asuvia ikääntyneinä aikuisia. Tehtäviin kuuluu asiakkaiden toimintakyvyn, kuntoutustarpeen sekä apuvälinetarpeen ja kodin esteettömyyden arviointi, kuntoutus sekä kotihoidon hoitohenkilöstön tukeminen ja ohjaaminen työssään. Yhteistyö asiakkaan läheisten ja hänen verkostonsa kanssa on olennaista. Kotona tapahtuvaa kuntoutusta tehdään sekä kotikäynteinä että etäkuntoutuksena. Pääpaino on yksilöllisessä kotikuntoutuksessa, mutta toimintaterapeuttisten ryhmien kehittäminen ja käynnistäminen esim. tukemaan muistikuntoutusta on yksi kotikuntoutuksen kehittämisalue.

Eksoten kotikuntoutuksessa ICF-viitekehys on keskeinen toimintamalli. Toimintakyvyn arvioinnissa työkaluna on ICF-viitekehykseen perustuva toimintakykymobiili, jonka perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan kuntoutumiselle tavoitteet ja aikataulu. Kotikuntoutuksessa työskentelee 8 toimintaterapeuttia, joilta saa kollegiaalista tukea asiakastyössä. Eksotessa videovälitteinen yksilöllinen ja ryhmämuotoinen etäkuntoutus ovat jo arkipäivää, mutta kehittämismahdollisuuksia siinä on tarjolla. Mittareiden ja toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystymme seuraamaan kotikuntoutuksen vaikutusta asiakkaiden sote-palvelujen käyttöön kuntoutuksen jälkeen. Työnantajana Eksote tarjoaa valmentavaa johtamista, vuosittain teemoitettua koulutusta ja e-passin sekä työhön sovitetun etätyön mahdollisuuden.

Tehtävässä vaaditaan laillistetun toimintaterapeutin tutkinto. Eduksi katsomme kokemuksen vastaavista tehtävistä sekä ICF-viitekehysosaamisen. Työn tekemisen edellytyksenä on kiinnostus ikääntyneiden kanssa työskentelyyn, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä halu systemaattisesti kehittää niin itseään kuin työtään.

Tehtävä sijoittuu Lappeenrannan ja Länsi-Saimaan alueelle ja se edellyttää auton käytön mahdollisuutta.

Tehtävässä on 6 kk koeaika. Palkkaus- ja palvelussuhde-ehdot määräytyvät Sote-sopimuksen ja paikallisen sopimuksen mukaan.

Tehtävän aloitusyksikkö on Fysio- ja toimintaterapiapalvelut/Kotikuntoutus, mutta tehtävässä edellytetään valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa Eksoten eri yksiköissä.

Työnantaja voi edellyttää, että toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä terveydenhoitajantodistus terveydentilastaan.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Toimintayksikön esimies Maija Kokkinen, p. 040 139 0460 tai maija.kokkinen@eksote.fi
Palvelupäällikkö Virpi Aralinna, p. 044 791 5525 tai virpi.aralinna@eksote.fi

Lisätietoja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Kuntoutus, Fysio- ja toimintaterapiapalvelut

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä. Olemme savuton työpaikka.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.


Osoite: Koulukatu 14, 53100 Lappeenranta
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Rökfri arbetsplats Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb