Toimipaikkapäällikkö - Ammattiopisto Lappia

Toimipaikkapäällikkö

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiaan haetaan toimipaikkapäällikköä Muonioon vastaamaan osaamispalvelujohtajan alaisuudessa vastuualueestaan, ollen vastuualueensa henkilöstön esimies. Tehtävä jakautuu noin puoliksi päällikkötehtävään ja opetus- ja/tai hanketyöhön.

HUOM! Hakuaikaa on jatkettu 23.6. saakka ja aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan valinnassa.

Tehtävät:
- Asiakaslähtöisyyden ja osaamisperusteisuuden johtaminen
- Toimipistevastuu
- Vastuualueen keulakuva ja yhteyshenkilö
- Esimies vastuualueensa henkilöstölle
- Vastuualueen verkostojen johtaminen
- Vastuualueen tiedolla johtaminen

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstöä koskevassa asetuksessa 986/98 erityisesti 13 §:n tai 14 §:n/ 5. luvun mukainen opettajan kelpoisuus siirtymäsäännöksineen .

Lisäksi katsomme eduksi kokemuksen vastuutehtävistä ja hanketyöstä.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti. Työaika määräytyy OVTES Osio A 31 §. Kokonaistyöaika (toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika KVTES III luku 8 §) KVTES III luku 23 §.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen asiakirja soveltuvuudesta alaikäisten kanssa työskentelyyn sekä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Lisätietoja

http://www.lappia.fi

Osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen, sähköposti: sanna.laihinen(at)lappia.fi, puh. 040 595 7654

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, osaamispalvelut
Osoite: Koulutie 8, 99300 Muonio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on vahva maakunnallinen koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia työtehtäviä eri alojen asiantuntijoille.
Lappiassa on tällä hetkellä noin 330 työntekijää ja noin 3500 nuorta ja aikuista opiskelijaa.
Tunturi-Lapin osaamiskeskuksessa, Lappian pohjoisimmassa toimipisteessä työskentelet tunturien vierellä, neljän vuodenajan Muoniossa, vain kivenheiton päässä Ruotsista ja Norjasta.
Lappia toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta ja muuta sitä tukevaa toimintaa alueen kannalta tuloksellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittymiseen. Visiomme on Lappia - Pohjoista elinvoimaa!
Meillä asiakas on ytimessä aidosti, vastuullisesti ja välittäen. Meillä on vahvaa osaamista ja uudistumme rohkeasti.
Henkilöstön osaamisen kartuttaminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ovat toimintamme avainasioita. Työskentelemme moniammatillisesti ja huomioimme työelämästä ja toimintaympäristöstä tulevat kehittämistarpeet. Lappialaisilla on kattava ja laadukas työterveyshuolto sekä monipuoliset henkilöstöedut.
Lappia on savuton oppilaitos.

Tutustu työnantajaan