Toimitilapäällikkö - Esbo stad

Toimitilapäällikkö - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia Espoon kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta, vuokraamisesta, ylläpidosta, korjaus-, kunnossapito- ja rakentamispalveluista, kiinteistöjen hoito- ja siivouspalveluista sekä aula- ja turvallisuuspalveluista. Henkilöstöä liikelaitoksessa on 530 ja liikevaihtomme on 242 milj. euroa. Hallinnoitavien toimitilojen määrä on noin 0,8 milj.m2. Toimitilajohtamisen palvelualue on osa liikelaitosta. Palvelualueella työskentelee noin 30 tekniikan, isännöinnin ja vuokrauksen asiantuntijaa. Toimitilapäällikkö kuuluu liikelaitoksen johtoryhmään. Toimitilapäällikkönä vastaat Toimitilajohtamisen palvelualueen johtamisesta, kehittämisestä ja esimiestehtävistä. Tehtävän keskeisimmät osa-alueet liittyvät toimitilaverkon hallintaan ja kehittämiseen, kiinteistöstrategiaan, tilaratkaisuihin sekä toimitilojen sisäiseen ja ulkoiseen vuokraukseen. Lisäksi tehtäviisi kuuluu kehittää kiinteistöjen hallintaa ja kiinteistötietojen hallintaa sekä näihin liittyvien yksiköiden toiminnan kehittäminen ja kaupungin tilaomaisuuden toimitilajohtaminen. Tehtävään kuuluu myös eräiden kaupungin kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenyys ja toimitusjohtajan tehtävien hoitaminen. Tehtävä vaatii kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia, paineensietokykyä, hyvää organisointikykyä sekä kykyä kehittää ja muuttaa toimintatapoja. Tehtävässä selviytymiseen tarvitaan määrätietoista otetta, vahvoja asiakastaitoja ja yhteistyötaitoja. Omaat kyvyn huomioida asiakas- ja käyttäjänäkemyksen. Toimitilapäällikkö hallitsee kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueet ja omaa kyvyn etsiä uusia ratkaisuja toimitilajohtamiseen. Lisäksi edellytetään kykyä toimitilojen talouden suunnitteluun ja analysointiin ja raportoinnin kehittämiseen. Haastattelut on suunniteltu pidettävän 12.6 klo 13.00 alkaen ja 14.6. klo 9.00 alkaen.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Tehtävässä edellytetään kokemusta kiinteistöliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä (yli 5 v) sekä esimiestehtävistä.
Arvostamme hyviä asiakaspalvelu-, yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja aloitteellista otetta. Lisäksi arvostamme kokemusta yhtiöhallinnosta.

  • Tilapalvelut-liikelaitos
  • JobbFast anställning
  • esp-4-79-19
  • 5692,41 € / kk ja ammattialalisä 4 % tai 8%
  • 24.5.2019 - 3.6.2019 15:45
  • Tekniska sektornEsboNyland

Toimitusjohtaja Maija Lehtinen 046 877 3683 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Tilapalvelut-liikelaitos
Adress: Tekniikantie 15, 02150 Espoo

Mer om arbetsgivaren