Translator - Kaskö stad

TRANSLATOR

som svarar för den tvåspråkiga stadens översättningsuppgifter samt andra skilt överenskomna uppgifter, när den nuvarande translatorn går i pension.
Den ordinarie tjänsten är på deltid (50 %). Uppgiften besätts snarast möjligt enligt överenskommelse.

Tjänsten som translator förutsätter lämplig utbildning, speciellt kunskaper i översättning av finska till svenska och svenska till finska. Förmåga att översätta också från engelska till finska och finska till engelska räknas som merit. Av sökanden till tjänsten förutsätts också villighet att lära sig andra arbeten i anslutning till förvaltningen.
Den som valts till tjänsten ska före tjänstens tillträdande förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 mån.

Lönen för tjänsten följer AKTA. Sökanden kan också framföra sitt eget löneanspråk.
Ansökningar skickas via Kommunrekry. Ansökningstiden utgår 3.2.2021 kl. 15.

Närmare uppgifter ges av förvaltningsdirektör Margit Kaseva, tel. 040-8617251, förnamn.efternamn@kaskinen.fi .

Mer om arbetsgivaren

förvaltningsdirektör Margit Kaseva, tel. 040-8617251, förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Kaskö stad, Förvaltningsavdelningen
Adress: Rådhusgatan 34, 64260 Kaskinen

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad, där vi inom stadens organisation verkar nära kunden.