test

Translator (finska-svenska)

Ansök senast  9.12.2022 15:45

Västra Nylands välfärdsområde söker en translator (språkpar: finska-svenska) till en visstidsanställning fram till 15.3.2024.

Vi söker dig, en översättare inom offentlig förvaltning - kom och jobba till Västra Nylands välfärdsområde!

Kom och gör något du bara kan göra en gång i ditt liv - nämligen att bygga och sätta din prägel på den mest betydelsefulla och omfattande administrativa reformen i Finlands självständighetshistoria. Samtidigt får du ta del av att bygga upp ett utmärkt och starkt tvåspråkigt välfärdsområde samt bereda förvaltningens omfattande och speciellt viktiga beredningshelhet. Du är med och genomför en unik reform, där social- och hälsovården, elevvården och räddningsverket i de tio kommunerna i Västra Nyland formas till en enhetlig helhet.

Som translator deltar du mångsidigt i organisationens olika translatoruppgifter, främst från finska till svenska samt vid behov från svenska till finska. Förutom servicerelaterat översättningsarbete översätter du även olika organs föredragningslistor och bilagor samt till sin stil väldigt varierande material, såsom brådskande pressmeddelanden, nyhetsbrev och innehåll på webbsidor. Till din arbetsbeskrivning hör även att stå till tjänst med översättningar på välfärdsområdesfullmäktiges möten. Du deltar även i att kontrollera andra translatorers översättningar och ger råd och service till interna kunder i frågor som rör översättningar och språk. Vi använder översättningsverktyget Trados Studio 2021.

Du blir en del av översättningstjänsternas team på fem personer, där den ledande translatorn fungerar som chef. Välfärdsområdets egna översättningstjänster kompletteras av översättningsbyråpartners.

Arbetsavtalsförhållandet är tidsbundet till 15.3.2024 och vi strävar efter att tillsätta det så snart som möjligt. Arbetstiden är 36 timmar och 15 minuter/vecka. Arbetsavtalsförhållandets övriga anställningsvillkor enligt AKTA. Prövotiden är 6 månader.

Behörighetskravet är en lämplig högskoleexamen och att den sökande genom sin tidigare verksamhet har visat sig besitta de kunskaper och förmågor som krävs för att framgångsrikt sköta uppgiften. Av den valda krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förväntar oss att den sökande har erfarenhet av att översätta förvaltningstext och förmågan att uttrycka sig flytande i text. En god kännedom om förvaltningsspråk samt ett intresse för att utveckla förvaltningsspråket och terminologiarbete är väsentliga för en framgångsrik hantering av uppgiften.

Vi uppskattar erfarenhet av program som används som verktyg vid översättningsarbete samt kännedom om social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsverket. Dessutom uppskattar vi intresse för aktuella samhällsfrågor, noggrannhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga, ett serviceinriktat förhållningssätt samt flexibilitet.

Välfärdsområdets moderna arbetsutrymmen är belägna i Otnäs, Esbo, i närheten av Aalto-universitetets metrostation på adressen Teknikvägen 15, 02150 Esbo. Det är delvis möjligt att utföra arbetet på distans. Till dina anställningsförmåner hör bland annat kultur- och motionsförmån, lunchförmån samt arbetsreseförmån. Dessutom erbjuder vi en trevlig arbetsgemenskap och stöd av ett kunnigt team.

Ytterligare upplysningar ges av ledande translator Maarit Ruhanen, tel. 040 634 3046 eller e-post maarit.ruhanen@luvn.fi.

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Läs om arbetsgivare