Skip to main content
test

Grankulla stad söker tre närvårdare till grupphemmet Trollius vid enheten för serviceboende i Villa Breda (vakanser 312030, 312009 och 312035)

Villa Breda ligger i Grankulla, nära tjänster och goda trafikförbindelser. På servicecentret har vi koncentrerat servicehandledningen för äldre, dagverksamheten och boendet med heldygnsomsorg under samma tak. Också hemvården har sina lokaler i Villa Breda. Enheten för serviceboende består av två våningar med fyra grupphem för de äldre. Grupphemmen erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg och har 15 platser var. Grankulla ligger i huvudstadsregionen, omgivet av Esbo.

Vi söker tre närvårdare för ordinarie anställning i grupphemmen vid enheten för serviceboende i Villa Breda. Vi tillsätter befattningen den 28.11.2022 eller enligt överenskommelse.

Till närvårdarens arbete hör övergripande planering, genomförande och utvärdering av vården och omsorgen om äldre människor och personer med minnessjukdomar som bor på serviceboendet, i enlighet med egenvårdarmodellen. Vi söker dig som gärna vill jobba för en god vardag för äldre människor och som kan bemöta de boende på ett bra sätt. Hos oss innebär ett gott vardagsliv att vi hjälper våra boende att delta och vara aktiva på olika sätt. Vi har goda möjligheter att vistas utomhus och tillgång till olika kulturredskap.

Oberoende av om du är nybörjare eller har lång erfarenhet så är det viktigaste den rätta attityden, klientfokus och god interaktions- och samarbetsförmåga. Vi uppskattar också en positiv attityd till utveckling och till att utvecklas. Vi hoppas att du har ett engagemang i våra boende och arbetet här, och vilja att utveckla teamarbetet. Som hjälp i arbetet med att främja och utveckla våra boendes hälsa använder vi bl.a. Vivago, för uppföljning av hälsa i realtid, samt RAI-systemet. Vi använder klient- och patientdatasystemet Apotti.

Vi räknar som en merit att du har kunskaper om minnessjukdomar eller erfarenhet av vården av personer med minnessjukdomar, att du i studierna inriktat dig på äldrevård eller sjukvård och omsorg, samt att du har muntliga kunskaper i finska och svenska.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och möjlighet att delta i att utveckla den bästa möjliga vården och omsorgen för äldre människor. På Villa Breda finns möjlighet till personalbespisning och Grankulla stad erbjuder personalförmåner. Välkommen att jobba med oss!

Närvårdarna har skiftarbete i tre skift.

Behörighetsvillkor är närvårdarexamen eller en annan lämplig examen inom social- och hälsovårdsbranschen (lag 272/2005) samt registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer. Arbetet förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetet förutsätter att du har avlagt kurserna i läkemedelsbehandling som webbutbildning (LOVe) och att utbildningen är i kraft eller att du avlägger kurserna under prövotiden. På anställningen tillämpas en prövotid på sex månader.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

förmannen för vårdenheten, Lea Pyykkönen, tfn 050 466 0528 eller ansvariga sjukskötaren Niina Laine, tfn 040 651 2715,
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, social- och hälsovård, äldreomsorg

Grankulla är en liten och trevlig villastad som omges av Esbo. Här är avstånden korta och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Samhörigheten är stark och undersökningar visar att Grankullaborna är mycket nöjda med sin boendemiljö. Grankulla har 10 000 invånare och en levande tvåspråkighet.

Grankulla stads anställda har tillgång till lunchförmån, motions- och kultursedel samt personalbiljettförmån. Det finns också möjlighet att skaffa tjänstecykel.

Grankulla är en rökfri arbetsplats. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.


Adress: Bredavägen 16, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb