Tsemppariopettaja - Keravan kaupunki

Tsemppariopettaja

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana määräaikainen ERITYISOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄ lukuvuodelle 2019-2020.

Tehtävän sijoituspaikka on Keravan perusopetuksen koulut.

Haemme erityisopettajaa tsemppariopettajan tehtävään tukemaan oppilaita, joilla on koulunkäynnin haasteita. Tsemppariopettaja tukee ala- ja yläkouluikäisiä oppilaita, joillla on runsaasti poissaoloja tai joiden koulutilanne vaatii yksilöllistä tukea. Tsemppariopettaja jalkautuu kouluihin tukemaan oppilaita ja henkilökuntaa. Tarvittaessa opetusta järjestään myös muualla kuin kouluissa. Tsemppariopettajan työparina toimivat psykiatriset sairaanhoitajat. Työssä korostuvat ratkaisukeskeisyys ja moniammatillinen yhteistyö lapsen tai nuoren tukemiseksi. Työssä onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta, joustavuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan kokemus verkostoyhteistyöstä ja erityisopetuksen työkokemus.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Alkaen 1.8.19 kasvun ja oppimisen tuen johtaja Helena Ripatti, p. 040 318 4022 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: PL 123, 04201 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.

Tutustu työnantajaan