Tule keikkatöihin Hyvinkään kaupungille päivähoidon, opetusalan sekä ateria- ja puhtauspalveluiden tehtäviin

Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Hyvinkään kaupungin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin eli keikkatöihin. Tarjoamme sijaisuuksia, päivähoitoon, perusopetukseen sekä ateria- ja puhtauspalveluihin. Kauttamme sijaisuuksiin työllistyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät, opettajan ja koulunkäynninohjaajan sijaiset sekä näiden alojen opiskelijat.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat 0-6-vuotiaille lapsille hoitoa, varhaiskasvatusta ja opetusta sekä 6-vuotiaille esiopetusta. Hyvinkään peruskoulujen tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten.

Ateriapalvelut tuottavat päivän ateriat päiväkodeissa, kouluissa ja palvelukeskuksissa. Puhtauspalvelut tarjoaa päivittäistä puhtaanapitoa kaupungin eri yksiöissä, kuten esim. toimistoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja pääterveysasemalla.

Päivähoidon sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää sekä soveltuvuutta alalle. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus lasten ja nuorten parissa sekä alan koulutus.

Opettajan sekä koulunkäynninohjaajan sijaiseksi hakevilta edellytämme 18 vuoden ikää ja soveltuvuutta opetusalan tehtävissä työskentelyyn. Eduksi katsotaan aikaisempi alan työkokemus sekä soveltuva alan koulutus.

Ateria- ja puhtauspalveluiden sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää sekä soveltuvuutta alelle. Eduksi katsotaan aikaisempi alan työkokemus sekä alan koulutus ja ateriapalvelussa hygieniapassi.

Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintosuoriteote suoritetuista opinnoista. Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään voimassa olevaa rikostaustaotetta.

Kun olet täyttänyt hakemuksen sijaisrekisteriin, olemme sinuun yhteydessä mikäli hakemuksesi johtaa haastatteluun.

Lisätietoja

http://www.hyvinkaa.fi

Tutustu työnantajaan

sijaiset@hyvinkaa.fi

Hyvinkään kaupunki
Osoite: Hyvinkää

Hyvinkää on 47 000 asukkaan kaupunki. Elämänlaatua tuovat lukuisat harrastusmahdollisuudet, turvallinen ympäristö ja erinomaiset liikenneyhteydet.