Tuntiopettaja (3), Pohjoiskehän koulu - Rauman kaupunki

Tuntiopettaja (3), Pohjoiskehän koulu - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee kolmea tuntiopettajaa virkasuhteisiin määräaikaisiin tehtäviin ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020, ensisijaisena sijoituspaikkana Pohjoiskehän koulu. Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat tulla vielä hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Pohjoiskehän koulu on kesällä valmistuva ja 1.8.2019 toimintansa aloittava alakoulu (luokat 1-6) Rauman pohjoispuolella, n. 3 km keskustasta. Ensimmäisenä toimintavuonna koulussa tulee toimimaan 16 yleisopetusluokkaa ja 13 pienluokkaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Läs mer

http://www.rauma.fi

Pohjoiskehän koulun hallinnollinen rehtori Jukka Raiskinmäki, puh. 044 431 4231, jukka.raiskinmaki@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tulee merkitä; "Määräaikainen tuntiopettaja, Pohjoiskehän koulu, RAU-25-115-19". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Pohjoiskehän koulu
Adress: Pohjoiskehä 14, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren