test
Tuntiopettaja autoala, raskas kalusto - Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä hakee autoalan ammatillisten tutkinnon osien päätoimista tuntiopettajaa 1.3.2022 - 31.7.2023 väliselle ajalle.

Tehtävänäsi on ammatillinen opetus- ja ohjaustyö perus- ja ammattitutkintokoulutuksissa suuntautuen raskaan kaluston ajoneuvoasentajien kouluttamiseen. Tehtävään sisältyy työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjausta, näyttöjen arviointia sekä opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen liittyviä tehtäviä. Työnkuvaan kuuluu lisäksi erilaiset opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävät, työelämäyhteistyö sekä vastuuopettajana toimiminen.

Arvostamme vahvaa työelämäkokemusta raskaan kaluston huolto- ja korjaustyön parista. Luemme eduksi varaosamyyntityö-, työnjohto- ja asiakaspalveluosaamisen raskaan kaluston korjaamotoiminnassa sekä hyvät sidosryhmäsuhteet käytännön korjaamotyöelämään. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus sekä halu kehittää toimintaa katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998. Myös ilman kelpoisuutta olevat hakemukset huomioidaan.

SSKKY:ssä tarjoamme sinulle merkityksellisen ja monipuolisen työn, mukavan työyhteisön, joka koostuu aktiivisesta joukosta eri alojen asiantuntijoita sekä laadukkaat ja uudenaikaiset työ- ja oppimisympäristöt.

Ennen tehtävän aloittamista on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulutusalajohtaja Miska Kanervo, puh. 044 7704273
miska.kanervo@sskky.fi

Lisätietoja

Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto

www.sskky.fi


Osoite: Taitajankatu 6, 24240 Salo

Rekommenderade jobb