Tuntiopettaja, Karin koulu - Rauman kaupunki

Tuntiopettaja, Karin koulu - Rauman kaupunki

Tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, luokanopettaja, määräaikaisesti ajalla 1.8.2019 - 31.7.2020 Karin koulussa, opetusta vuosiluokilla 1-6. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Karin koulun rehtori Pekka Joutsa, puh. 044 793 3467, pekka.joutsa@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Karin koulu, Savilankatu 5, 26100 Rauma. Kuoreen tulee merkitä; "Tuntiopettaja, Karin koulu, RAU-25-117-19". Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Karin koulu
Adress: Savilankatu 5, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren