Tuntiopettaja, Kodisjoen koulu

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen tehtävään määräaikaisesti ajalle 1.8.2021- 31.7.2022, ensisijaisena sijoituspaikkana Kodisjoen koulu.

Opetus tapahtuu yhdysluokassa, opetusta vuosiluokilla 1-6.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/kodisjoki

Tutustu työnantajaan

Kodisjoen koulun rehtori Sirpa Lamminen, puh. 050 569 1712, sirpa.lamminen@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432, 27310 Kodisjoki. Kuoreen tulee merkitä; "Määräaikainen tuntiopettaja, Kodisjoen koulu, RAU-25-77-21".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Opetus ja nuoriso, Peruskoulut, Kodisjoen koulu
Osoite: Kodisjoentie 1432, 27310 Kodisjoki

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Suggested jobs