Tuntiopettaja lasten ja nuorten taidekouluun

Tule Kymenlaakson kesäyliopistoon Lasten ja nuorten taidekoulun TUNTIOPETTAJAKSI ajalle 12.9.2020 - 25.11.2020. Tehtävänä on toimia eri-ikäisten lasten ja nuorten kuvataideopettajana yhteisesti sovitun opetussuunnitelman mukaisesti. Syksyllä 2020 käynnistyy kolme ryhmää: 5-7 vuotiaat, 8-12 -vuotiaat ja 13-16 -vuotiaat. Opetusta on iltaisin ja lauantaisin.
Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta opetustyöstä sekä lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Venäjän kielen osaaminen katsotaan eduksi.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen tulee lähettää 21.8.2020 mennessä osoitteeseen aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi

Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.
Lisätietoja antaa amanuenssi Aleksandra Hintsala, aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi

Lisätietoja

https://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi

Tutustu työnantajaan

Amanuenssi aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi

Kymenlaakson kesäyliopisto
Osoite: Laivurinkatu 7, Kotka, 48100 Kotka

Kymenlaakson kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos ja se on osa Kymenlaakson liittoa. Toimipisteet sijaitsevat Kotkassa ja Kouvolassa.