Skip to main content
test
Tuntiopettaja (MA,FY,KE), Ylikiimingin koulu - Oulun kaupunki

Haettavana on TUNTIOPETTAJAN määräaikainen virkasuhteinen tehtävä Ylikiimingin koulussa lukuvuonna 2022 - 2023. Opetettavina aineina matematiikka, fysiikka ja kemia. Viikkotuntimäärä on 20.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Eduksi luetaan kiinnostuneisuus kehittää ja toteuttaa STEAM-pedagogiikkaa

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7203/2022 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 1.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman eri hakemusta.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/ylikiimingin-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Arttu Parkkinen, p. 044 497 0739 ja apulaisjohtaja Birgitta Uhre-Korpiranta, p. 050 367 7046.
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Ylikiimingin koulu (1-9)

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Opinkuja 4, 91300 Ylikiiminki

Rekommenderade jobb