Tuntiopettaja, ortodoksiuskonto - Keravan kaupunki

Tuntiopettaja, ortodoksiuskonto

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana vakituinen ORTODOKSIUSKONNON TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄ (nro 605) alkaen 1.8.2019.

Tehtävän sijoituspaikkoina ovat Keravan perusopetuksen koulut. Opettaja voi opettaa useissa eri kouluissa ja joutua siirtymään koulusta toiseen saman päivän aikana. Opettajalta odotetaan joustavuutta, hyviä ryhmänhallintataitoja sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Edellytyksenä on suomalaisen koulujärjestelmän tuntemus ja riittävän hyvä, toiminnallinen suomen kielen taito. Viikoittaisia opetustunteja on enintään 3. Opetustunnit sijoittuvat perjantai-iltapäivään.

Yksittäisessä opetusryhmässä on oppilaita eri luokka-asteilta ja oppilaat ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan eritasoisia. Opettajan tulee kyetä opetuksen ennakkosuunnitteluun ja eriyttämiseen

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2019-2020.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Kati Airisniemi, p. 040 318 2728 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.

Tutustu työnantajaan