Tuntiopettaja, päätoiminen (musiikki) - Lohjan kaupunki

Tuntiopettaja, päätoiminen (musiikki)

Nummen yhtenäiskoulu etsii ensi lukuvuodeksi musiikinopettajaa, joka tulee toimimaan sekä ala- että yläluokilla 31.7.2020 saakka.
Yläluokilla on tärkeässä asemassa myös innokkuus opettaa musiikin valinnaiskursseja.Yläkoulussa opetustilana juuri uudistettu auditorio

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Palkka ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Tehtäviin valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) mukainen rikostaustaote.

Määräaikainen virka on uudelleen haettavana, koska virkasuhteen kestoa on muutettu. Aiemmat hakemukset (LOH-09-128-19) otetaan huomioon.

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

rehtori Liisa Jääskeläinen puh. 050 371 2816, liisa.jaaskelainen@lohja.fi
Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 31.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-163-19.
Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Hyvinvointi, Nummen yhtenäiskoulu
Osoite: Lohja

Lohja on turvallinen järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, lähellä suurkaupungin sykettä. Tapahtumarikas Lohja sijaitsee keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, noin puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.
Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Lohjan väkiluku on noin 48 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 3 000 työntekijää.

Tutustu työnantajaan