Tuntiopettaja, päätoiminen (musiikki) - Lohjan kaupunki

Haemme päätoimista tuntiopettajaa (musiikki) Laurentius-kouluun vuosiluokille 7-9 määräajalle 28.8.2021-4.6.2022.

Arvostamme monipuolista aineenhallintaa, opetusmenetelmien hallitsemista, hyviä pedagogisia taitoja ja kykyä aitoon vuorovaikutukseen. Edellytämme tehtävässä itsenäistä, aktiivista ja kehittävää työotetta.

Laurentius-koulu on elokuussa aloittava n. 900 oppilaan yhtenäiskoulu Lohjan keskustassa. Yläkoulun oppilasmäärä on syksyllä 2021 noin 650. Opetushenkilöstöä koulussamme on n. 70. Laurentius-talossa tulee yhtenäiskoulun lisäksi toimimaan myös ruotsinkielinen alakoulu, suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus sekä muita toimijoita.

Laurentius-koulu tarjoaa uuden ja nykyaikaisen ympäristön ja mukavan työilmapiirin. Vanhojen vankkojen koulujen yhdistyminen luo vahvan pohjan, jolle on hyvä lähteä luomaan sopivasti uudenlaista koulukulttuuria. Kouluun on keskitetty Lohjan maahanmuuttajaopetus.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Haastattelut pidetään viikolla 31.

Palkka ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Valitun on esitettävä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n Lohjan toimipisteen todistus terveydentilastaan. Lisäksi on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antaa:
21.7.2021 alkaen rehtori Pirjo Uutela-Morander, puh. 050 523 0705, pirjo.uutela-morander@lohja.fi

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 30.7.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-229-21. Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

Lohjan kaupunki, Laurentius-koulu
Osoite: Kirkkokatu 6, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb