Tuntiopettaja, päätoiminen (osa-aikainen) - Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Tuntiopettaja, päätoiminen (osa-aikainen)

Haemme Hämeen ammatti-instituuttiin toisen asteen viestintä ja vuorovaikutusosaamisen aineisiin (äidinkieli, viestintä, ruotsi ja englanti) päätoimista osa-aikaista tuntiopettajaa.

Opetusta on kaikissa HAMIn yksiköissä, joten oman auton käyttö pitää olla mahdollista. Opetuksen lisäksi tehtävään kuuluu verkko-opetuksen kehittäminen ja materiaalin tuottaminen Moodleen. Osallistut HAMIn pedagogiseen kehittämiseen #HamisPeda -ryhmässä.

Opiskelijamme ovat nuorista aikuisiin ja osaamisen lähtötasot vaihtelevat. Sinulla tulee olla intoa kehittää pedagogisia vaihtoehtoja oppimisen haasteisiin ja olet valmentava ja rohkaiseva opettaja.

Edellytämme asetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta: tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia pedagogisia opintoja ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta tehtävää vastaavalla alalla. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan 3 vuoden määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Ennen työn alkamista tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisteriote (laki 504/2002). Tehtävään valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.hami.fi

Rehtori Tarja Hovila: yhteydenottopyynnöt heinäkuussa sähköpostiin tarja.hovila@hamk.fi
Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 1.8.2019.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hämeen ammatti-instituutti, HAMIn kehittämispalvelut
Osoite: Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna

Hämeen ammatti-instituutti (HAMI) on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi HAMIssa voi suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja luonnonvara- ja ympäristöalan, tekniikan, johtamisen ja liikenneopetuksen aloilta. Oppilaitos järjestää myös kaikille avointa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä asiakaskohtaista tilauskoulutusta.
Hämeen ammatti-instituutti on Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tytäryhtiö.

Tutustu työnantajaan