Tuntiopettaja, päätoiminen (resurssi) - Lohjan kaupunki

Tuntiopettaja, päätoiminen (resurssi) - Lohjan kaupunki

Nummen yhtenäiskoulu etsii ensi lukuvuodeksi tuntiopettajaa 30.5.2020 saakka, joka tulee opettamaan resurssiopettajana eri oppiaineissa esiopetuksessa ja luokilla 1-9.
Resurssiopettajuutta voidaan toteuttaa joko samanaikaisopettajuutena tai pienryhmänä

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Palkka ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Tehtäviin valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) mukainen rikostaustaote.

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Läs mer

http://www.lohja.fi

rehtori Liisa Jääskeläinen puh. 050 371 2816, liisa.jaaskelainen@lohja.fi
Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 28.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-129-19.
Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Hyvinvointi, Nummen yhtenäiskoulu
Adress: Lohja

Lohja on turvallinen järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, lähellä suurkaupungin sykettä. Tapahtumarikas Lohja sijaitsee keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, noin puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.
Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Lohjan väkiluku on noin 48 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 3 000 työntekijää.

Mer om arbetsgivaren