Tuntiopettaja - Åbo stad, Bildningssektorn

Tuntiopettaja

Turun ammatti-instituutti on elämää ymmärtävä oppilaitos. Me tarjoamme koulutusta ja osaamista, jotta opiskelijamme saavat oikean ammatin ja loistavat valmiudet siirtyä työelämään omaa polkuaan seuraten - tarkoittaapa se sitten oppisopimusta, ammattitaitokilpailuja, yrittäjävalmennusta tai kansainvälisiä urasuunnitelmia. Tarjoamme myös lyhytkoulutuksia ja täydentäviä koulutuksia aivan jokaiselle. Valmistu kaikkeen. Varaudu parhaimpaan.
Opettaja, ammatillinen huippuosaaja, tule meille töihin.

Haemme päätoimista tuntiopettajaa Turun ammatti-instituuttiin ajalle 7.8.2019- 31.7.2020.

Edellytämme, että opettajalla on valmiudet kehittää Turun ammatti-instituutin rakennuskohteissa infra-alan opetusta ja siihen liittyyvää 3D-koneenohjausjärjestelmän mukaan tuomista opetusmenetelmiin.

Rakennamme opiskelijoiden kanssa uusia omakotitaloja kokonaan omin voimin ja suoritamme myös korjausrakentamista kahdessa kohteessa, joten arvostamme suuresti vahvaa käytännön osaamista.

Lisäksi odotamme kiinnostusta alan opetukseen ja eri oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksinen) mukaan.

Palkkaus- ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C, liitteen 1 mukaisesti. Työaika on ammatillisten oppilaitosten vuosityöaika.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.turkuai.fi

Koulutuspäällikkö Henry Koskinen, p. 040 145 6938, etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, , Ammatillinen koulutus
Osoite: Hamppukatu 2, 20740 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan