TUOTTAJA (27.5.19) - Joensuun kaupunki

TUOTTAJA (27.5.19) - Joensuun kaupunki

Joensuun kaupunki yhdistää viestintä- ja tapahtumapalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, joka vastaa jatkossa kaupungin viestinnästä, markkinoinnista, matkailusta ja tapahtumien edistämisestä. Toiminnassa yhdistyvät kaupungin viestinnän toteutus ja kehittäminen sekä Joensuun kaupungin vetovoiman kehittäminen markkinoinnin ja matkailun avulla. Osana viestintä- ja tapahtumapalveluita ovat myös kaupungin alueella järjestettävien tapahtumien avustaminen, kumppanuuksien edistäminen, lupavalmistelu, tapahtumamarkkinointi ja muut tapahtumakenttää edistävät toimet.
Joensuun kaupungin viestintä- ja tapahtumapalveluiden tiimiin haetaan tapahtuma-alan tuntevaa, myynti- ja markkinointihenkisesti ajattelevaa
TUOTTAJAA,
jolta luonnistuvat myös viestintään liittyvät tehtävät.
Tuottaja vastaa osana tiimiä uusien tapahtumien hankinnasta ja markkinoinnista, edistää Joensuun kaupungin matkailua ja toteuttaa Joensuun kaupungin kumppanitapahtumille tukipalveluita. Keskeisessä roolissa työssä on myös kehittää myynti- sekä markkinointikonsepteja Joensuun matkailuun yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden sekä yrittäjien kanssa.
Tuottajan tehtäviin kuuluvat muun muassa:● Uusien tapahtumien hankinta sekä tapahtuma- ja tuottajamarkkinointi● Joensuun kaupungin matkailunedistämistoimenpiteiden koordinaatio● Joensuun kaupungin myynti- ja markkinointikonseptien suunnittelu ja toteutus yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden, yrittäjien ja konserniyhtiöiden kanssa● Joensuun kaupungin kumppanitapahtumien tukipalveluiden ja toteutuksien valmistelu● Tapahtumajärjestäjien ja eri tapahtuma-alueiden käyttäjien opastaminen● Muut mahdolliset työnantajan määräämät tehtävät
Hakijalta edellytetään:● hyvää tapahtuma-alan tuntemusta● kokemusta suurtapahtumatuotannoista● näyttöjä onnistuneista markkinointi- ja myyntikonseptien toteutuksista● sosiaalisen median kanavien hallintaa● kykyä itsenäiseen työskentelyyn tavoitteellisesti ja tuloksellisesti● hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja● hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja● vähintään englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa Arvostamme:● hyviä verkostoja ja kokonaisuuden hahmottamiskykyä● digitaalisen markkinoinnin osaamista● kykyä työskennellä osana tiimiä ja verkostomaisessa toimintaympäristössä● paineensietokykyä ja joustavuutta● Sellaisia erikoisninjataitoja, joita emme vielä osaa edes aavistaa
Tuottajan työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja työ alkaa sopimuksen mukaan, mielellään viimeistään elokuussa 2019.
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTE:sin mukaisesti.
Sinun tulee palauttaa ennakkotehtävä työhakemuksen yhteydessä, ennakkotehtävä löytyy täältä
Hakijaa pyydetään esittämään ennakkotehtävän lisäksi työhakemuksen yhteydessä palkkatoive, ansioluettelo ja portfolio tehdyistä töistä.
Esittele portfoliossasi mielestäsi hakemaasi tehtävää parhaiten tukevia aikaisempia töitäsi. Kerro lyhyesti työn toimeksianto, kenelle ja milloin työ on tehty ja mikä oli oma roolisi kokonaisuudessa.
Portfolio saa olla maksimissaan neljän A4-sivun pituinen. Portfolioon voi liittää linkkejä muihin materiaaleihin tai verkkosivuille. Portfolio liitetään hakemukseen PDF-tiedostona.
Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina 27.5. klo 15.00.Haastattelut järjestetään 3.-4.6.Haastatteluihin päässeille ilmoitetaan asiasta perjantaihin 31.5. mennessä.
Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.
Lisätietoa työtehtävästä:Tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen, puh 050 340 5826, markku.pyykkonen@joensuu.fi

  • Jobb
  • jns-2908
  • 3.5.2019 - 27.5.2019 15:00
  • JoensuuNorra Karelen

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki.

Mer om arbetsgivaren