Tutkija / tutkimusinsinööri, Akustiset mittaukset

Haemme akustisista mittauksista kiinnostunutta henkilöä tutkijan tai tutkimusinsinöörin määräaikaiseen työsuhteeseen rakennetun ympäristön tutkimusryhmään.

Työsi koostuu akustiikkaan liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Osaamistasi tarvitaan sekä yrityksille tarjottavien palvelujen että julkisrahoitteisten tieteellisten tutkimusprojektien toimittamiseen. Tehtäväsi käsittävät mm. mittauksia laboratoriossa ja rakennuksissa sekä akustisten koeympäristöjen valmisteluja psykoakustiikan laboratoriokokeisiin.

Työtehtäväsi eivät välttämättä edellytä akustiikan aiempaa osaamista vaan oma-aloitteisuutta ja mielenkiintoa kokeellisiin mittauksiin. Työtehtäviin annetaan perehdytys, ja tarjolla on myös erilaisia kursseja. Lopullinen tehtävänkuva muotoutuu hakijan pätevyyden mukaan. Tutkimustuloksia voi halutessaan hyödyntää jatko-opinnoissa.

Tutkintovaatimuksena tehtävään on soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Voit siis hakea paikkaa, jos sinulla on AMK-tutkinto, kandidaatin tutkinto yliopistosta tai ylempi korkeakoulututkinto (DI, FM). Työtehtävien kannalta soveltuvimpia pääaineopintoja ovat mm. akustiikka, sovellettu fysiikka, rakennusfysiikka, rakennustekniikka, signaalinkäsittely tai ympäristötiede.

Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää englannin kielen kirjallista hallintaa.

Arvostamme kokemusta akustiikan tutkimus- tai konsulttityöstä, fysikaalisista mittauksista tai signaalinkäsittelystä (Matlab).

Tutkimusryhmällämme on 27 vuoden kokemus akustiikan tieteellisestä tutkimuksesta ja yrityksille tarjottavista akustiikan asiantuntijapalveluista. Parhaillaan meillä on käynnissä tieteellisiä tutkimusprojekteja, jotka liittyvät avotoimistojen huoneakustiikkaan, puukerrostalojen ääneneristykseen ja äänen häiritsevyyteen. Nykyaikaiset tilat EduCityssä (Joukahaisenkatu 7) ja monipuoliset työtehtävät tarjoavat erinomaiset kehittymismahdollisuudet alalla. Tutkimusryhmämme käytössä on mm. kaiuton laboratorio, psykoakustiikka-, rakennusakustiikka- ja ilmastointilaboratorio sekä monipuoliset mittauslaitteistot ja ohjelmistot.

Lue lisää akustiikan palvelutoiminnastamme sivulta https://akustiikka.turkuamk.fi ja tutkimusryhmämme toiminnasta laajemmin sivulta https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/rakennettu-ymparisto/.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lopullinen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja AVAINTES:n kokemuslisien mukaan.

Lisää hakemuksen liitetiedostoiksi kaksi PDF-liitettä:
- avoin hakemus (1-2 liuskaa)
- ansioluettelo, josta käy esiin suoritetut tutkinnot, työsuhteet (työnantaja, tehtävä, ajanjakso) sekä opinnäytetöiden ja julkaisujen luettelo.

Haastatteluun kutsuttavien on toimitettava ennen haastattelua sähköisesti tutkintotodistukset ja alaa koskettavat työtodistukset PDF-muodossa.


Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikka ja liiketoiminta-sektori, Kupittaan kampus, Turku

Lisätietoja

http://www.turkuamk.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot: koulutus- ja tutkimuspäällikkö Esa Leinonen, p. 044 907 4590, tutkimusryhmän vetäjä Valtteri Hongisto, p. 040 585 1888.
Hakemuksen jättäminen: Jätä sähköinen hakemus kohdasta Hae työpaikkaa

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikka ja liiketoiminta
Osoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Turun AMK on 10 000 osaajan yhteisö, johon kuuluu opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita – eri vaiheissa uraansa olevia ammattilaisia. Olemme tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction.

Suggested jobs