Tutkijayliopettaja/asiantuntija

Vahvistamme toimintaamme rakennusten energiatehokkuuden alueella ja haemme HAMK Tech -tutkimusyksikköön rakennusfysiikan ja rakennusten energiatalouden osaajaa. Keskeisinä tutkimusalueinamme ovat rakennusten hybridienergiajärjestelmät sisältäen hajautetun energian pientuotannon ja -varastoinnin. Toteutamme TKI-toimintaa julkisrahoitteisissa hankkeissa sekä yritysten rahoittamissa projekteissa.

Toimit tutkimusyksikön energiatehokkuus-tutkimusalueessa yhteistyössä muiden tutkimusalueen toimijoiden kanssa ja tulet vastaamaan osaamisalueellasi:
- tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtamisesta
- uusien tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksien kartoittamisesta, käynnistämisestä ja rahoituksen hankinnasta
- osaamisalueesi tutkimustyön ja tutkimusryhmän organisoinnista ja tutkimustoiminnan kehittämisestä
- julkisrahoitteisissa hankkeissa tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä
- yrityksille tehtävistä tutkimus- ja kehityspalveluista
- yhteistyöstä kansainvälisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa
- tutkinto- ja täydennyskoulutusten koulutustehtävistä

Olet suunnannäyttäjä ja visionääri, ja sinulla on tohtorin tai muu soveltuva jatkotutkinto rakennusfysiikan, rakennusten energiatalouden tai muulta soveltuvalta alueelta. Huomioimme myös henkilöt, jotka ovat valmiita suorittamaan jatkotutkinnon. Tällöin tarkastelemme tehtävänimikettä henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Edellytämme perehtyneisyyttä rakenteiden energiatehokkuus- ja elinkaarianalyyseihin sekä rakennusfysikaaliseen toimintaan. Edellytämme lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Arvostamme kokemusta menestyksekkäästä tutkimustyöstä. IDA-, ICE- tai vastaavan ohjelmiston osaaminen sekä korjausrakentamisen ja sisäilma-asioiden tuntemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkkauksen, hyvän työympäristön sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi. Työsuhde on määräaikainen ja kestää 31.12.2022 saakka. Jatko sovitaan myöhemmin.

Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129 / 2014) 17 §:ssä on säädetty ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan tutkijayliopettajalta, että hänellä on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Tämän estämättä tutkijayliopettajan työsuhteeseen voidaan ottaa henkilö ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot.

Hakemukseen tulee liittää yhtenä pdf-tiedostona:
1) Todistus soveltuvasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta sekä mahdollinen todistus opettajan pedagogisista opinnoista yhtenä pdf-tiedostona.
2) Aikaisemmat työtodistukset

Liitteenä käsitellään vain tutkinto- ja työtodistukset, ei CV:tä tai muita todistuksia. Lisäksi tutkinto- ja työkokemustiedot tulee kirjata myös hakulomakkeelle. Mahdolliset puuttuvat todistukset voi toimittaa haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

https://kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/hameen-ammattikorkeakoulu-oy/

Tutustu työnantajaan

HAMK Tech -tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula, p. 040 824 1955, jarmo.havula@hamk.fi
Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen, p. 040 822 1734, lassi.martikainen@hamk.fi
Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 6.1.2020.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Teknologiaosaamisen TKI-toiminta, HAMK Tech
Osoite: Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on 7000 opiskelijan ja 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio, jolla on keskeinen asema toiminta-alueensa osaamisen kehittämisessä. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu kansainvälinen korkeakoulu, joka on toiminta-alueensa johtava innovaatioiden ja yrittäjyyden edistäjä, väestön osaamistason kohottaja ja joustava työelämän yhteistyökumppani.

HAMK Tech -tutkimusyksikkö on yksi HAMKin neljästä tutkimusyksiköstä. Tutkimusyksikkö keskittyy valmistavan teollisuuden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan sekä rakennustekniikan alueilla, painopisteenä metalli- ja rakennusala.