Tutkijayliopettaja, rakentaminen

Haemme tulevaisuuteen tähtäävää osaajaa tutkijayliopettajaksi, joka johtaa ja toteuttaa osaamisalueensa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toteuttaa korkeatasoista koulutusta. Keskeisenä toiminta-alueena on puurakentaminen. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus toimia myös laajemmalla alueella.

Tutkijayliopettaja toimit yhteistyössä tutkimusyksikön sekä koulutusyksikön toimijoiden kanssa ja tulet vastaamaan osaamisalueellasi:
- tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtamisesta
- uusien tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksien kartoittamisesta, käynnistämisestä ja rahoituksen hankinnasta
- osaamisalueesi tutkimustyön ja tutkimusryhmän organisoinnista ja tutkimustoiminnan kehittämisestä
- julkisrahoitteisissa hankkeissa tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä
- yrityksille tehtävistä tutkimus- ja kehityspalveluista
- yhteistyöstä kansainvälisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa
- tutkinto- ja täydennyskoulutusten koulutustehtävistä

Sovit tehtävään, mikäli olet suunnannäyttäjä ja visionääri ja sinulla on tohtorin tai muu soveltuva jatkotutkinto rakentamisen, rakennetekniikan, rakennusfysiikan tai muulta tehtävään sopivalta alueelta. Huomioimme myös henkilöt, jotka ovat suorittamassa jatkotutkintoa. Tällöin tarkastelemme tehtävänimikettä osaamisesi ja kokemuksesi mukaisesti. Tutkijayliopettajalta edellytetään kolmen vuoden käytännön työkokemus tutkintoa vastaavalta alalta sekä ammatillinen opettajakoulutus.

Hakijana edellytämme sinulta perehtyneisyyttä rakentamisen, erityisesti puurakentamisen eri osa-alueisiin. Materiaaliominaisuuksien, valmistustekniikoiden sekä mitoitusmenetelmien tuntemus on tärkeää. Edellytämme myös hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Arvostamme kokemusta menestyksekkäästä tutkimustyöstä sekä osaamista rakentamisen prosesseista ja liiketoiminnasta, erilaisista laskenta- ja simulointimenetelmistä (esim. FEM) sekä myös rakennusfysiikasta ja energiatehokkuudesta.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkkauksen sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on aluksi määräaikainen, kestoltaan kolme vuotta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen mahdollistaa työsuhteen jatkumisen tämän jälkeen.

Hakeminen Kuntarekryn kautta viimeistään 28.2.2021.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
HAMK Tech -tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula, p. 040 824 1955, jarmo.havula@hamk.fi
Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen, p. 040 822 1734, lassi.martikainen@hamk.fi

Lisätietoja

https://www.hamk.fi/tutkimusyksikot/hamk-tech/
http://www.hamk.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat:
HAMK Tech -tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula, p. 040 824 1955, jarmo.havula@hamk.fi
Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen, p. 040 822 1734, lassi.martikainen@hamk.fi

HAMK Tech
Osoite: Vankanlähde 13, 13100 Hämeenlinna

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on yli 7000 opiskelijan ja yli 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu, kansainvälinen, soveltavan tutkimuksen ja työelämää uudistavan osaamisen korkeakoulu.

Tutkimusyksikkömme ovat merkittäviä yhteiskunnan uudistajia. Tutkimusyksiköissä tehtävä soveltava tutkimus tuottaa ratkaisuja biotalouden, älykkäiden palveluiden, ammatillisen osaamisen ja teknologiakehityksen tarpeisiin. Tutkimustoimintaa tehdään yhdessä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

HAMK Tech -tutkimusyksikkö keskittyy valmistavan teollisuuden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan sekä rakennustekniikan alueilla, painopisteenä metalli- ja rakennusala.